norsk tidend

Category: norsk tidend

– Mållaget kan ikkje stå med hua i handa

Det tok nokre år før nyvald mållagsleiar Peder Lofnes Hauge (31) skjøna at det er naudsynt å kjempe for nynorsken, men no er nordfjordingen klar til kamp.

Les heile artikkelen

Fosse og målet hans

– Eg har vore i opposisjon mot mykje som høyrde oppveksten min til, men aldri mot nynorsken, seier Jon Fosse.

Les heile artikkelen

Når bokmålet rår i klasserommet

Ein del nynorskskular i Noreg er fulle av bokmålselevar. Det har sin pris – mellom anna for nynorskelevane.

Les heile artikkelen

Etter stormen i nordvest

Trass mykje rabalder vart Ålesund ein nynorskby, og kommuneadministrasjonen har fått ein endra kvardag. Men leiaren i Borgund Mållag meiner det er for få som ser på vedtaket som ein siger.

Les heile artikkelen

– Hjarta mitt ligg hos nynorskelevane

– Eg har sjølv sett at dei komande lærarane våre er for dårlege i nynorsk, og det må lærarutdanningane i større grad ta innover seg, seier kunnskapsminister Guri Melby (V). Ho meiner lærarane er ein nøkkel til å sikra betre kår for nynorsk i skulen.

Les heile artikkelen

– Det har vore eit eventyr

Siste helga i april er det slutt. Då takkar Magne Aasbrenn av etter fire år som leiar for Noregs Mållag. – Eg trur det er viktig for legitimiteten til nynorsk at du kan vere leiar i Mållaget og seie ‘jæi’ og ‘ikke’ og vere frå Fredrikstad.

Les heile artikkelen

Ansvaret ingen vil ta

– To av over 20 appar på nynorsk er ikkje godt nok for ein nynorskelev, meiner mor Jorun Marie Kvernberg.

Les heile artikkelen

«Navnet minner om Vestland, prim og lefse» – historier frå den tidlege målkampen

«Når jeg hører denne mannen annonsere andakten, ønsker jeg at han må bli lam i tungen». Mange ofra mykje for målsaka då nynorsk skulle få fotfeste som bruksspråk.

Les heile artikkelen

Ei nynorsk lærarkrise?

I somme norske klasserom blir nynorskelevar underviste av lærarar som ikkje kan nynorsk. Korleis kan det skje?

Les heile artikkelen

100 år med nygamle fylkesnamn

Nordland kunne ha blitt Hålogaland, og Telemark kunne ha blitt Grenland. Då dei norske fylka fekk namn førre gongen, vart gamalnorske landskaps namn henta fram og tekne i bruk att.

Les heile artikkelen