Bli medlem

For at nynorsk framleis skal vera eit levande bruksspråk i framtida, treng me at så mange som mogeleg stiller seg bak det politiske arbeidet som skal til.

Les om Noregs Mållag sitt arbeid for å påverka språkpolitikken

Meld deg inn i dag!

Fyll ut skjemaet under, eller send NYNORSK til 2490 (200 kroner). Er du under 26 år? Då kan du melda deg inn i Norsk Målungdom.

Husstandsmedlem

Bur du i lag med ein som allereie er medlem? Då har du rett på ein liten rabatt.

Slik handterer vi personopplysningane dine

Om å bli medlem

  • Du vert automatisk plassert i det lokallaget som ligg
    geografisk nærast deg
    . Ynskjer du eit anna lokallag eller
    eit yrkesmållag, ta kontakt på medlem@nm.no.
  • Det kostar 200 kroner å melda seg inn. Etter det er medlemspengane i snitt på 360 kroner.
  • Du vel sjølv kor aktiv du vil vere som medlem.
  • Frå 1. oktober kvart år gjeld innmeldinga også for året etter.