Heim

Vi styrkjer nynorsk i eit samfunn dominert av bokmål.

Nynorsk i skulen

Nynorsk må få betre vilkår i den norske skulen, både som hovudmål og sidemål.

Skule og opplæring

Noregs Mållag meiner

Å arbeide politisk for nynorsk er heilt avgjerande for at språket skal halde fram med å vere eit levande bruksspråk i Noreg.

Politikken vår

Engasjere deg?

ABC for å drive lokallag og aktivisere lokalmiljøet. Vi vil ha deg med på laget!

For lokallaga

Kva skjer?

Ingen resultat funne!

Utlysing av nye midlar

post featured image

Noregs Mållag lyser ut 250 000 kroner til prosjekt som styrkjer nynorsk skulemål.